Srijeda, 13.12.2017

Unija studenata

logoUnija studenata Univerziteta u Tuzli je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu u Tuzli.

U sastavu Unije studenata Univerziteta u Tuzli se nalaze matična udruženja studenata sa fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Unija studenata Univerziteta u Tuzli (USUT) registrovana je u Ministrarstvu pravde Tuzlanskog kantona.

Rad Unije studenata se odvija preko njenih organa: Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika.

Skupština bira predsjednika, dopredsjednika i zapisničara, predsjednika i dopredsjednika Unije studenata Univerziteta.

Upravni odbor Unije studenata Univerziteta čine predsjednici udruženja i predsjednik asocijacije studentskih domova, te po jedan predstavnik studenata drugog i trećeg ciklusa studija.

Skupštinu na nivou fakulteta čine predstavnici studenata svih godina studija, iz sva tri ciklusa studija.

Na fakultetima Univerziteta u Tuzli rukovodstvo matičnih udruženja/asocijacije studenata čini: predsjednik, potpredsjednik i sekretar. Oni se biraju većinom glasova članova Skupštine.

 

Kontakt

  • Adresa: Univerzitetska 8
    75000 Tuzla
    Bosna i Hercegovina
  • Tel: +387 61 452 478
Vi ste ovdje: Home USUT Unija studenata