Srijeda, 13.12.2017

Misija

Osnovna misija USUT-a

 •  Da štiti prava svih studenata koja su definisana pravilima i Statutom Univerziteta u Tuzli, Zakonom o Visokom obrazovanju TK, ljudskim pravima i slobodama i Ustavom Bosne i Hercegovine.
 •  Saradnja sa menadžmentom Univerziteta, Vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom TK, sektorom visokog obrazovanja, a sve u cilju zajedniškog rješavanja važnih pitanja koja se tiču procesa studiranja, kvaliteta nastave, standarda studiranja, administrativno-pravne regulative.
 •  Unapređenje komunikacije i mobilnosti studentima kako u zemlji tako i regionu.
 •  Koordinacija i realizacija svih aktivnosti sa matičnim udruženjima studenata sa fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.
 •  Predstavljanje problema i svih bitnih pitanja na Senatu Univerziteta u Tuzli u cilju njihovih rješenja.

Kontakt

 • Adresa: Univerzitetska 8
  75000 Tuzla
  Bosna i Hercegovina
 • Tel: +387 61 452 478
Vi ste ovdje: Home Misija